Sborník konference Pitná voda 2016

1.  Vodárenská mytologie v ČR

RNDr. Miroslav Vykydal

2.  Co je dobrá pitná voda? Vyhodnocení ankety a posta Dietrichu Maierovi

MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Yveta Kožíšková,Dipl.-Ing. Klaus Lindner, M.Sc.

3.  přednáška pozvaného přednášejícícho Fosfor, fosfor, fosfor - a my

RNDr. Jindřich Duras, PhD.

4.  přednáška pozvaného přednášejícícho: Sedimenty v nádržiach SR

Ing. Pavel Hucko, CSc.

5.  Zkušenosti VAS s opatřením obecné povahy při stanovení ochranných pásem vodních zdrojů

Ing. Jiří Novák, Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.

6.  přednáška pozvaného přednášejícího: Jak organické látky produkované fytoplanktonem ovlivňují procesy úpravy vody?

RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., prof. Ing. Václav Janda, CSc.

7.  Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na koagulaci huminových látek

Mgr. Kateřina Novotná, Ing. Šárka Drdová, Mgr. Jana Načeradská, Ph.D., RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., prof. Ing. Václav Janda, CSc.

8.  Příklady eliminace extrémního biologického oživení z eutrofních nádrží

Ing. Jiří Stara, Ing. Jana Budovičová

9.  Provozní zkušenosti s ultrafiltrací povrchové vody

Ing. Adam Fendrych, Ing. David Müller, Ing. Jan Veselý

10. Poloprovozní a provozní zkušenosti s použitím Filtralite-FMMF

Ing. Pavel Dobiáš, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

11. Několik postřehů z malých podzemních zdrojů na českém venkově

Ing. Jindřich Šesták

12. Adsorpce nízkomolekulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem na granulovaném aktivním uhlí

Mgr. Lenka Čermáková, RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D., RNDr. Ivana Kopecká, Ph.D., RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., prof. Ing. Václav Janda, CSc.

13. Role adsorpce na aktivním uhlí v současném vodárenství

doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

14. Využití rychlotestů na malých kolonkách (RSSCT) pro výběr vhodného GAU pro konkrétní lokalitu a kvalitu surové vody

Ing. Pavel Dobiáš, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

15. přednáška pozvaného přednášejícího: Ionexové a sorpční technologie v úpravě vody

Dr. Ing. Helena Parschová, doc Ing. Luděk Jelínek, Ph.D., Ing. Eva Mištová, Ph.D., prof. Ing. Václav Janda, CSc.

16. Praktické zkušenosti s provozem GAU filtrů na ÚV Štítary

doc. Ing. Milan Látal, CSc., Ing. Jaroslav Hedbávný, Ing. Zdeňka Jedličková

17. Nová legislativa a její požadavky na rizikovou analýzu při výrobě pitné vody

MUDr. Hana Jeligová, RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., Mgr. Petr Pumann, MUDr. František Kožíšek, CSc.

18. přednáška pozvaného přednášejícího: Aktuální přehled rizikové analýzy resp. plánů pro zajištění bezpečného zásobování vodou: obsah, výhody zavedení, odborná podpora a rozšíření

Mgr. Petr Pumann, MUDr. František Kožíšek, CSc., MUDr. Hana Jeligová

19. Odhad nákladů na zavedení rizikové analýzy

Mgr. Jiří Paul, MBA, Mgr. Petr Pumann, MUDr. František Kožíšek, CSc., MUDr. Hana Jeligová

20. Chlorování vody a kvalitativní havárie v Dejvicích a Novém Boru v roce 2015

MUDr. František Kožíšek, CSc.

21. Co se událo v americkém Flintu a v České Trnové a jaké to má paralely

MUDr. František Kožíšek, CSc.

22. ÚV Trnová – ukázka co je možné v současném vodárenství u nás a následné řešení krizového stavu

doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., Ing. Pavel Dobiáš, Mgr. Jiří Paul, MBA

23. Metody na testování podpory mikrobiálního růstu a materiálů ve styku s pitnou vodou

RNDr. Jaroslav Šašek

24. Revize normy ISO/IEC 17025 s požadavky na systéM Managementu zkušebních laboratoří

Ing. Martina Bednářová

25. Zajištění kvality výsledků rozborů vod

Ing. Eva Klokočníková

26. Nové normy pro analýzu vody a pro chemikálie k úpravě vody

Ing. Lenka Fremrová

27. Podpora projektů ke zlepšení zásobování pitnou vodou v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020

Ing. Ivana Vráblíková

 28. ÚV Hradec Králové Orlice – provozní zkušenosti 2 roky od rekonstrukce – je potřeba tří separačních stupňů?

Ing. Pavel Král, Ph.D., Bc. Petr Navrátil

 29. Poznatky ze zkušebního provozu ÚV Meziboří

 Ing. František Fedor, Jaroslav Říha, Ing. Pavel Středa

 30. Zrekonstruovaná úpravna vody Mostiště po zkušebním provozu

Ing. Luboš Mazel, Ing. Karel Fuchs, Jiří Dvořák

31. Výsledky provozu úpraven vod po rekonstrukcích v působnosti VAS Brno

doc. Ing. Milan Látal, CSc., Ing. Zdeňka Jedličková, Ing. Jiří Novák

 32. Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň – realizace stavby a její výsledky

Ing. Jiří Kolovrat, Ing. Jan Kretek, Ing. Karel Kučera

33. Modernizácia úpravní povrchových vôd Klenovec a Málinec

doc. Ing. Danka Barloková, PhD., doc. Ing. Ján Ilavský, PhD., Ing. Jana Buchlovičová, Ing. Pavol Pelikán

34. Poloprevádtkové skúšky v úpravni vody Hriňová

Ing. Pavol Pelikán, Ing. Jana Buchlovičová, doc. Ing. Ján Ilavský, PhD., doc. Ing. Danka Barloková, PhD.

35. ÚV Písek – předprojektová příprava

Ing. Pavel Dobiáš, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

36. Rekonstrukce úpravny vody Podhradí a předprojektová příprava ozonizace

Ing. Michal Chromík, Ing. Marek Bereiter

37. Rekonstrukce ÚV Vimperk – předprojektová příprava a realizace akce, první výsledky z uvedení do zkušebního provozu

Ing. Jiří Červenka, Ing. Petra Hrušková, Mgr. Tomáš Brabenec, Milan Drda, Ing. Josef Smažík

38. Možnosti využití alternativních metod při řešení výjimečných stavů mikrobiální kontaminace – I. + II.

Ing. Lenka Vavrušková, Mgr. Karel Kolář, Ph.D., Ing. Jana Kabátová, Ing. Dana Vejmelková, Ph.D., doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

39. Zkušenosti projektanta se zpracováním projektů úpraven vody

Ing. Josef Drbohlav

40. Projektování vodohospodářských staveb s využitím 3D A BIM

Ing. Jiří Kratěna, Ph.D., Ing. Richard Schejbal, Michal Jirsík

41. Rekonstrukce úpravny vody Plzeň – příprava projektu a realizace z pohledu projektanta

Ing. Pavel Středa, Ing. Josef Drbohlav

42. Vývoj požadavků na navrhování nádrží pro výrobu a akumulaci pitné vody a znalostí působení prostředí

Ing. Richard Schejbal

43. Online metódy zisťovania kontaminácie zdrojov surovej vody a pitnej vody v distribučních sieťach z hl'adiska bezpečnosti vody

Ing. Marián Studenič, Ing. Alena Trančíková, Ing. Miroslav Zezula

44. Chlorečnan jako jeden z vedlejších produktů desinfekce vody chlornanem sodným

Ing. Šárka Drdová, Dr. Ing. Helena Parschová, RNDr. Martin Pivokonský, PhD., prof. Ing. Václav Janda, CSc.

45. Provozní zkušenosti s výrobou chlornanu sodného elektrolýzou solanky v areálu VDJ a ČS Flora

Ing. Petr Kelbich, Ing. Marek Červenka, Ing. Bohdana Tláskalová, Ing. Zuzana Nováková

46. Sanace vodovodníího potrubí – metoda polyuretanového nástřiku

Ing. Petra Sluková, Ing. Bc. Stanislav Říha, Ing. Jana Michalová

47. Technologicko-energetický audit úpravny vody

Ing. Ladislav Bartoš, PhD., Petr Švestka

48. ÚV Souš - doplnění 1. separačního stupně, flotace

Ing. Soňa Beyblová, Ing. Petra Sluková, Ing. Tomáš Bajer,Ladislav Rainiš

49. ÚV Monako – předprojektová příprava a realizace rekonstrukce

Ing. Pavel Dobiáš, Milan Drda

50. Předprojektová příprava rekonstrukce ÚV Holedeč

Ing. Petra Hrušková, Ing. Jiří Červenka, Mgr. Tomáš Brabenec,Ing. Pavel Středa, Ing. Josef Drbohlav

 

POSTERY

51. Sledování účinnosti filtračního materiálu DMI-65 na odstraňování kovů z vody

Ing. Renata Biela, Ph.D. , Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Ing. Jiří Konečný

52. Odstraňování uranu z kontaminovaných vod

Ing. Hana Porschová, Dr. Ing. Helena Parschová, Ing. Mištová , Ph.D.  

 

 

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC