Ing. Nataša Kalousková, CSc.

Nataša Kalousková

Výzkumná pracovnice v oboru Technologie vody a prostředí. Zaměření na problematiku huminových látek.

 

Vzdělání:

1974-1979 inženýrské studium na VŠCHT v Praze, Katedra technologie vody a prostředí
1983-1988 postgraduální kandidátské studium na Ústavu experimentální botaniky ČSAV
 

Publikace v zahraničí a na mezinárodních konferencích

 1. Kalousková N., Kuznecova I.A., Gordienko S.A., Kruglov J.V. (1985): Phytotoxicity of simazine-humic acids mixtures to algae Chlorella vulgaris. Transact. VIIIth Intern.Symp."Humus et Planta", Prague 1983, p.454 - 456.

 2. Kalousková N. (1986): Kinetics and mechanisms of interaction of simazine with humic   acids. J.Environ.Sci.Health, B21: 251 - 268

 3. Kalousková N. (1987): Interaction of humic acids with atrazine. J.Environ.Sci. Health, B22: 113 - 123. Krištůfek V., Kalousková N., Čermáková M., Blumauerová B. (1988): Degradation of bromoxynil by Streptomyces felleus in soils. Folia Microbiol., 33: 50 - 54.

 4. Kalousková N., Dolejš P. (1988): Adsorption of nonionic insecticide (Fenitrothion) on humic acids. Procc.Symp."Humus et Planta IX", Prague 1988, p.92.

 5. Řepová A., Kalousková N. (1988): Effect of maleic hydrazide and humic acids on the growth of Trichoderma viride. Procc.Symp. "Humus et Planta IX", Prague 1988, p.195.

 6. Kalousková N. (1989): Adsorption of atrazine on humic acids. J.Environ.Sci. Health, B24: 599 - 617.

 7. Kalousková N. (1989): Effect of pH on the interaction between humic substances and s-triazine herbicides. Abstracts VIIth Intern.Conf. "Chemistry for the Protection of the Environment", Lublin 1989, p.81.

 8. Gordienko S.A., Kalousková N. (1990): The dynamic of humic substances in different Cambisols of Czechoslovakia, (in Russian). Procc.IIIth Ucrainian Pedological Congress, Charkov 1990, p.67 - 69.

 9. Řepová A., Kalousková N. (1991): Effect of different sources of nutrients on the interaction between Trichoderma viride and the herbicide maleic hydrazide. Čes.Mykol., 45: 42.

 10. Kalousková N. (1991): Effect of FeIIions content in model humic acids on the adsorption of nonionic insecticide (Fenitrothion). Procc. "Humus et Planta X", Prague 1991, p.102.

 11. Krištůfek V., Chalupský J., Kalousková N., Prchalová F. (1991): Effect of Enchytreidae (Oligochaeta) on the content and transformation of organic matter in soil. Procc. "Humus et Planta X", Prague 1991, p.70.

 12. Kalousková N. (1992): Sorption of nonionic insecticide Phosmet on humic acids. Abstracts of 6th Intern.Meeting IHSS, Monopoli 1992, p.114

 13. Kalousková N., Novák F. (1992): Changes of humic acids during secondary soil succession. Abstracts of 6th Intern.Meeting IHSS, Monopoli 1992, p.208.

 14. Dolejš P., kalousková N. (1993): Concept of the collision efficiency factor in coagulation of dissolved natural organic matter. Procc."Natural Organic Matter" workshop, Chamonix 1993. AWWARF Denver, Colorado, p.161 - 168.

 15. Dolejš P., Kalousková N. (1993): Concept of the collision efficiency factor in coagulation of dissolved natural organic matter.

 16. Kalousková, N., Novák, F. (1994): Changes of humic acids during secondary soil succession. In: Senesi N., Miano T.M. (eds): Humic Substances in the Global Environment and Implications in Human Health. Elsevier, Amsterdam: p.625-630.

 17. Dolejš P., Kalousková N., Paillard H., Prados M., Legube B. (1994): Coagulation of humic water with Fenton reagent. In: Klute  R., Hahn H.H. (eds): Chemical Water and Wastewater Treatment  III. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg: p.117-129. 

 18. Kalousková N.(1994): Content of different fractions of humic substances  in mountain spruce forest soils. Sborník semináře "Studium lesních ekosystémů a jejich poškození (K.Matějka,ed.), K.Matějka  Praha, p.158 - 163.

 19. Dolejš P., Kalousková N. (1996): Effects of declining and constant rate direct filtration on treatment of soft humic  waters. Procc. of Natural Organic Matter Workshop "Influence of  NOM Characteristics on Drinking Water Treatment and Quality",  Université de Poitiers, p.36 - 1 - 36 - 5.

 20. Dolejš P., Machula T., Kalousková N., Ditrich O., Půžová G. (1998): Sledování výskytu Giardia intestinalis a Cryptosporidium parvum ve zdrojích pitných vod. Zborník konferencie „Pitná voda“, SNK IWSA Bratislava, str. 83 - 88.

 21. Dolejš P., Machula T., Kalousková N., Dittrich O., Půžová G. (1998): Occurence and removal of Cryptosporidium parvum and Giardia intestinalis in sources of drinking water in Czech Republic. „Water: Sanitation, and Health: Resolving conflicts between drinking-water demands and pressures from society's wastes“. Intern.Conf., Bad Elster 1998, p.39.

 22. Novák, F., Kalousková, N., Machovič, V., Brus, J. (1999): Composition and structure of fulvic acids from B-horizon of ferro-humic podzol in Trojmezí (Bohemian Forest Mts.). J.Forest Sci. 45, 554-565.

 23. Dolejš P., Ditrich O., Machula T., Kalousková N., Půžová G. (1999): Monitoring of Giardia intestinalis and Cryptosporidium parvum in Czech drinking water sources. Procc.of "WHO Conference on Water, Sanitation and Health", Bad Elster, Germany, 24-28 Nov. 1998.

 24. Dolejš P., Ditrich O., Machula T., Kalousková N., Půžová G. (1999): Occurrence and separation of Cryptosporidium parvum oocysts and Giardia intestinalis cysts in drinking water treatment. IWSA and IAWQ Conf. Proceed. "Minimising the Risk from Cryptosporidium and other Waterborne Particles", Paris, France, 19-22 April 1999

 25. Dolejš, P., Machula, T., Kalousková, N., Dittrich, O., Půžová, G. (2000): Occurrence and separation of Cryptosporidium oocysts in drinking water treatment. Water Science and Technology, 41(7): 159 - 163 .

 26. Dolejš P.,  Ditrich O., Machula T., Kalousková N. and Půžová G. (2000): Monitoring of Cryptosporidium and Giardia in Czech drinking water sources. In: Water Sanitation and Health (I.Chorus et al., eds), IWA Publishing, London, p. 147 - 151.

nahoru

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC