Ing. Klára Jelínková, Ph.D.

Klára Štrausová

klara.jelinkovazavinacwet-team.cz 

 

Vzdělání:

1997 - 2004 inženýrské studium na stavební fakultě ČVUT v Praze, katedra zdravotního a ekologického inženýrství
2004 - 2008 postgraduální studium na stavební fakultě ČVUT v Praze, katedra zdravotního a ekologického inženýrství
 

Publikace v domácích časopisech a sbornících

 1. Štrausová K., Slavíčková K.: Modelování změn kvality vody, 4. vodohospodářská konference s mezinárodní účastí, VUT Brno 2004, pp. 427-434, ISBN 80-86433-26-9

 2. Slavíček M., Grünwald A., Slavíčková K., Šťastný B., Štrausová K.: Přínos sledování koroze potrubí s využitím korozních zkoušek pro revitalizaci vodního systému měst zatíženého významnými antropogenními změnami, revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra zdravotního inženýrství, 2005, pp. 70-75. ISBN 80-01-03378-3

 3. Slavíčková K., Grünwald A., Slavíček M., Šťastný B., Štrausová K.: Mathematical Model as a Tool to Ensure a High Quality of Drinking Water in a Distribution System, Security of Water Supply Systems From Source to Tap. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra zdravotního inženýrství, 2005, pp. 84-90

 4. Slavíčková K., Grünwald A., Slavíček M., Šťastný B., Štrausová K.: Modelling of Chlorine Decay in a Part of South Bohemian Drinking Water Distribution System. Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, s. 860-861. ISBN 80-01-03201-9

 5. Slavíčková K., Grünwald A., Slavíček M., Šťastný B., Štrausová K.: Modelování úbytku chloru a nárůstu koncentrace železa v distribuční síti pitné vody. Voda Zlín 2005, Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., pp. 63-68. ISBN 80-239-4453-3.

 6. Štrausová K., Grünwald A., Fošumpaur P., Slavíčková K.: Použití neuronových sítí pro modelování procesu koagulace. Sborník konference „Pitná voda z údolních nádrží 2006“, pp. 165-170, W&ET Team, Č. Budějovice 2006.

 7. Štrausová K.: Optimization of Coagulant Doses Using Artificial Neural Networks. Proceedings of Workshop 2007 - Part STA030, CTU Prague 2007.

 8. Grünwald A., Fošumpaur P., Štrausová K., Slavíčková K.: Použití neuronových sítí pro modelování a řízení procesu koagulace na ÚV Písek. Konference Voda Zlín 2007, pp. 143-148, Zlín 2007.

 9. Štrausová K., Grünwald A., Fošumpaur P., Jindra J.: Modelling of Chlorine Decay. Proceedings of Workshop 2008 - Part B STA013, pp. 468-469, CTU Prague 2008.

 10. Grünwald A., Fošumpaur P., Štrausová K., Jindra J.: Optimizing Chloramine Disinfection of Drinking Water Using Neural Network. Proceedings of Workshop 2008 - Part B, pp. 578-579, CTU Prague 2008.

 11. Štrausová K.: Možnosti použití umělé inteligence pro řízení procesů úpravy pitné vody. Sborník XIII. mezinárodní konference Voda Zlín 2009, s. 159- 164. Moravská vodárenská a.s., Zlín 2009. (ISBN 978-80-254-3935-7).

 12. Buchlovičová J., Štrausová K.: Jaká byla konference PITNÁ VODA v Trenčianských Teplicích? Vodní hospodářství 159, 2/2009, s. 439-440.

 13. Štrausová K., Dolejš P.: Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě. Sborník XIV. mezinárodní konference Voda Zlín 2010, s. 73-78. Moravská vodárenská a.s., Zlín 2010. (ISBN 978-80-254-6368- 0).

 14. Štrausová K.: Použití umělé inteligence pro zlepšení provozu úpraven pitné vody. Vodní hospodářství 4/2010, s. 80-84.

 15. Dolejš P., Štrausová K., Dobiáš P.: Modelové ověření nového filtračního materiálu Filtralite ve dvouvrstvých filtrech. Sborník konference „Pitná voda 2010“, s. 83-88. W&ET Team, Č.Budějovice 2010. (ISBN 978-80-254-6854-8).

 16. Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference „Pitná voda 2010“, s. 95-100. W&ET Team, Č.Budějovice 2010. (ISBN 978-80-254-6854-8). 

 17. Dolejš. P., Štrausová K.: Separační účinnost rekonstruovaných filtrů na ÚV Souš. Sborník konference „Pitná voda 2010“, s. 223-228. W&ET Team, Č.Budějovice 2010. (ISBN 978-80-254-6854-8).

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC