Ing. Klára Jelínková, Ph.D.

Klára Štrausová

klara.jelinkovazavinacwet-team.cz 

 

Vzdělání:

1997 - 2004 inženýrské studium na stavební fakultě ČVUT v Praze, katedra zdravotního a ekologického inženýrství
2004 - 2008 postgraduální studium na stavební fakultě ČVUT v Praze, katedra zdravotního a ekologického inženýrství
 

Publikace v zahraničí a na mezinárodních konferencích

  1. Slavíčková K. , Grünwald A., Slavíček M., Šťastný B., Štrausová K.: Mathematical Model as a Tool to Ensure High Quality of Drinking Water in a Distribution System. Security of Water Supply Systems: Source to Tap, pp.113–124. Springer 2006. ISBN 978-1-4020-4562-2.

  2. Štrausová K.: Využití umělé inteligence pro řízení procesů úpravy vody. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 63-70. Hydrotechnológia Bratislava s.r.o, Bratislava 2009.

  3. Dolejš P., Štrausová K.: Sledování vodárenské filtrace počítačem částic. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 177-184. Hydrotechnológia Bratislava s.r.o, Bratislava 2009.

  4. Dolejš P., Štrausová K., Dobiáš P.: Modelové porovnání separační účinnosti flotace na různých lokalitách. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 175-182. Hydrotechnológia Bratislava s.r.o, Bratislava 2010.

  5. Dolejš P., Štrausová K.: Hodnocení provozu vodárenských filtrů a výběr vhodných filtračních materiálů. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 195-200. Hydrotechnológia Bratislava s.r.o, Bratislava 2010.

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC