Nabídka firmy

Technologický audit úpraven vody

  • Koncepce technologického auditu vychází z procesního pohledu a jejím cílem je zvýšení separační účinnosti stávajících úpraven, získávání klíčových podkladů pro rekonstrukce, hledání úzkých míst v technologickém procesu, optimalizace provozu a současně také zlepšení ekonomiky provozu. Více informací v publikaci.

Předprojektová příprava rekonstrukcí úpraven vody

  • Nezbytný, ale často opomíjený důkladný technologický výzkum, který investorovi ušetří starosti, čas i peníze. Nejnovější publikaci k tomuto tématu si můžete stáhnout zde.

Problematika patogenních prvoků Cryptosporidium sp. a Giardia sp. ve vodách

  • Poradenství a stanovení koncentrací v různých typech vod. Základní informaci si můžete stáhnout například zde.

Měření průběhu tlakových ztrát vodárenských filtrů

  • Spolu s analytickým vyhodnocením kvality upravené vody se jedná o podrobný technologický průzkum filtrační linky, který odhalí možné nedostatky a umožní optimalizovat separační účinnost i ekonomiku provozu filtrů.

Zajišťujeme prodej a poradenství pro použití vysokoúčinných injektorů firmy Mazzei (USA)

  • Injektory firmy Mazzei jsou vhodné pro velmi rychlou homogenizaci přisávané kapaliny (např. při dávkování koagulantu) nebo rozpouštění přisávaného plynu (např. při ozonizaci či provzdušňování vody).

Přístroje pro měření koncentrace radonu RAMON 2.2

  • Prodáváme přístroje pro kontunuální měření koncentrace radonu v obytných místnostech RAMON 2.2.

Konzultace vodohospodářských projektů a žádostí o financování z OPŽP

  • Konzultace před podáním žádosti a při všech fázích zpracování žádosti v rámci Operačního programu Životní prostředí spolufinancovaných z fondů Evropské unie.
Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC