Naši firmu jsme založili v roce 1990. Pracujeme metodami, které důsledně vycházejí ze současného stavu poznání ve světě a jsou podpořeny vlastním výzkumem, jehož výsledky publikujeme nejenom doma, ale také v zahraniční odborné literatuře a na mezinárodních konferencích. Výsledky naší výzkumné práce mají kladný ohlas i mimo ČR a SR a jsou citovány v řadě publikací zahraničních autorů.

Nabízíme konzultační služby v oblasti technologií úpravy vody. Navrhneme optimalizaci současné úpravny vody či vhodnou kompozici technologické linky při její rekonstrukci a to včetně racionálního a podloženého výběru vhodných technologických procesů. Provedeme kompletní zhodnocení současného stavu a zpracujeme předprojektovou přípravu. Podrobnosti o našich službách naleznete v dalších oddílech (profil firmy, nabídka, projekty a reference).

Budete-li řešit Vaše problémy s naší pomocí, získáte kvalitní výsledky s vynikajícím poměrem ceny k užitné hodnotě.

Profil firmy

Specializujeme se na výzkum a konzultační činnost v těchto oblastech:

  • technologické audity úpraven vody a technologické návrhy úpraven, poloprovozní modelová měření (agregace, flotace, filtrace, GAU) a předprojektová příprava rekonstrukcí úpraven a výstavby nových úpraven

  • zlepšení kvality upravené vody, odstraňování potíží s plněním norem kvality pitné vody

  • úspory provozních nákladů, omezování investičních výdajů na úpravnách vody, identifikace a odstraňování úzkých míst v technologické lince a celkové zkvalitňování provozu

  • výběr nejvhodnějších chemikálií (koagulantů, organických flokulantů) pro provoz z ekonomického i technologického hlediska a optimalizace jejich dávkování

  • odstraňování problémů vznikajících při úpravě vody s nízkou teplotou

  • výskyt patogenních prvoků Cryptosporidium a Giardia ve zdrojích vod a jejich odstraňování vodárenskou úpravou

  • procesy membránové mikrofiltrace pro úpravu pitné vody

  • studium vlivů oxidačních metod (např. ozonizace), dezinfekce a adsorpce na aktivním uhlí na vedlejší produkty dezinfekce a oxidace

  • optimalizace vztahů mezi vodárenskými nádržemi a úpravou vody

  • přenos nejnovějších zahraničních poznatků do technologické praxe, pořádání odborných konferencí, vzdělávacích seminářů a výuka na VŠ v oboru zaměření firmy

                     

Podíleli jsme se mj. na předprojektové přípravě a technologickém návrhu dvou úpraven oceněných jako nejlepší stavba vodního hospodářství roku 2005 (ÚV Mostiště), 2007 (ÚV Hradiště) a 2009 (ÚV Mariánské Lázně).

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC