Čestné uznání akademika Theodora Ježdíka

Na valné hromadě České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti (ČVT VHS) bylo dne 18. 5. 2009 uděleno


Čestné uznání akademika Theodora Ježdíka doc. Ing. P. Dolejšovi, CSc.

 

Více informací zde.


Další ocenění

Podíleli jsme se na předprojektové přípravě a technologickém návrhu dvou úpraven oceněných jako nejlepší stavba vodního hospodářství roku 2005 (ÚV Mostiště), 2007 (ÚV Hradiště) a 2009 (ÚV Mariánské Lázně).


Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC