Naši firmu jsme založili v roce 1990. Pracujeme metodami, které důsledně vycházejí ze současného stavu poznání ve světě a jsou podpořeny vlastním výzkumem, jehož výsledky publikujeme nejenom doma, ale také v zahraniční odborné literatuře a na mezinárodních konferencích. Výsledky naší výzkumné práce mají kladný ohlas i mimo ČR a SR a jsou citovány v řadě publikací zahraničních autorů.

Nabízíme konzultační služby v oblasti technologií úpravy vody. Navrhneme optimalizaci současné úpravny vody či vhodnou kompozici technologické linky při její rekonstrukci a to včetně racionálního a podloženého výběru vhodných technologických procesů. Provedeme kompletní zhodnocení současného stavu a zpracujeme předprojektovou přípravu. Podrobnosti o našich službách naleznete v dalších oddílech (profil firmy, nabídka, projekty a reference).

Budete-li řešit Vaše problémy s naší pomocí, získáte kvalitní výsledky s vynikajícím poměrem ceny k užitné hodnotě.

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC