Vybrané projekty řešené firmou W&ET Team

Pro stručnou informaci o námi řešených projektech předkládáme jen jejich výběr za celou dobu naší činnosti. Výsledky mnoha projektů byly také publikovány v odborné literatuře. Tyto publikace budou postupně k dispozici ke stažení. Dáváme přednost vědecko-technické stránce námi řešených úkolů před pouhou reklamou.


 • Úpravna vody Souš - Řešení problému vysokých koncentrací hliníku v upravené vodě, rekonstrukce přípravy suspenze pro filtraci, poloprovozní experimenty a předprojektová příprava rekonstrukce filtrace.

 • Úpravna vody Meziboří - Návrh rekonstrukce přípravy suspenze pro filtraci, technologický návrh pro rekonstrukci úpravny vody včetně u nás tehdy unikátní technologie filtrace s klesající filtrační rychlostí (declining rate filtration).

 • Úpravna vody Mostiště - Technologický audit úpravny, návrh technologického řešení havarijní situace na úpravně po poškození hráze údolní nádrže Mostiště a následný návrh první flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) jako prvního separačního stupně v rámci rekonstrukce úpravny.

 • Úpravna vody Hradiště - Návrh rekonstrukce přípravy suspenze pro filtraci, poloprovozní experimenty a předprojektová příprava rekonstrukce filtrace s první aplikací u nás nového drenážního systému firmy F. B. LEOPOLD Inc.

 • Úpravna vody Želivka - Technologický audit úpravny, návrh okruhu dávkování kyseliny sírové, poloprovozní experimenty pro rekonstrukci přípravy a separace suspenze.

 • Úpravna vody Káraný-Sojovice - Poloprovozní experimenty a předprojektová příprava rekonstrukce filtrace.

 • Úpravna vody Štítary - Poloprovozní experimenty s adsorpcí na aktivní uhlí a návrh parametrů rekonstrukce úpravny vody.

 • Úpravna vody Troubky - Spolupráce při návrhu rekonstrukce technologické linky při rekonstrukci úpravny vody poškozené povodněmi v r. 1997.

 • Úpravna vody Jirkov - Poloprovozní experimenty pro návrh realizace flotace rozpuštěným vzduchem.

 • Úpravna vody Plzeň - Poloprovozní experimenty s adsorpcí na aktivní uhlí a návrh parametrů rekonstrukce úpravny vody.

 • Úpravna vody Mariánské Lázně - Technologický audit úpravny a návrh podkladů pro rekonstrukci.

 • Úpravna vody Bedřichov - Návrh rekonstrukce přípravy suspenze pro filtraci. Poloprovozní experimenty pro návrh flotace a rekonstrukce filtrace.

                        

 • USA, West Palm Beach, Florida, 1997 - Vedení týmu a experimentální měření pro návrh technologie projektu čištění povrchových vod, přitékajících do rezervace Národního parku Everglades.

 • USA, West Palm Beach, Florida, 1999 - Pokračování poloprovozních experimentů pro návrh technologie pro komplexní projekt čištění povrchových vod, přitékajících do rezervace Národního parku Everglades.

              

 • Cryptosporidium a Giardia - Stále probíhající a rozvíjející se výzkum vodárenských aspektů problematiky nebezpečných patogenních prvoků

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC