Vodní hospodářství 5/2020 - aktuální příspěvek

Článek z časopisu Vodní hospodářství, 5/2020 s názvem "ÚV Bedřichov se stává evropskou referencí výborné úrovně našeho vodárenství" si můžete stáhnout ZDE ve formátu *.pdf.


Článek v časopise Vodním hospodářství - Jak přenášet do praxe inovace procesů úpravy vody?

Zde si můžete stáhnout článek doc. Dolejše z časopisu Vodní Hospodářství 5/2018 s názvem "Jak přenášet do praxe inovace procesů úpravy vody?".

 

Navrhování rekonstrukcí úpraven pitné vody - co musíme ve 21. století změnit?

Příspěvek ze sborníku XXI. konference Nové trendy v čistírenství a vodárenství konané 14. 11. 2017 v Soběslavi nazvaný „NAVRHOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY - CO MUSÍME VE 21. STOLETÍ ZMĚNIT?" je možné stáhnout na tomto odkazu.

 

V souvislosti s tématem této přednášky jsme rádi, že můžeme také upozornit na to, že SFŽP vydal pro žadatele o dotace novou příručku "Jak připravovat vodohospodářské projekty OPŽP". Je k dispozici na tomto odkazu:

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/nova-prirucka-poradi-jak-na-vodohospodarske-projekty-opzp

"Inovuj nebo nepřežiješ" platí i ve vodárenství

Článek z konference v Trenčianských Teplicích "„Inovuj nebo nepřežiješ" platí i ve vodárenství" je ke stažení na tomto odkazu.

Článek v časopisu Vodní Hospodářství 4/2012

Zde si můžete stáhnout článek doc. Dolejše z časopisu Vodní Hospodářství 4/2012 s názvem "Význam auditu technologických procesů pro optimalizaci provozu a přípravu rekonstrukcí úpraven pitné vody".

Publikace a sborníky ke stažení

Publikace

 • Dolejš P., Dobiáš P.: Použití injektorů pro aeraci vody, Zborník prednášok z XV. konferencie s medzinárodnou účasťou PITNÁ VODA, Trenčianské Teplice 8. - 10. října 2013, s. 97 - 102, VodaTím s.r.o, ISBN 978-80-971272-1-3. pdf

 • Dolejs P.: Inuence of coagulant/lime dosing sequence on treatment of soft humic waters. Water Science & Technology: Water Supply, 2013. str. 184-189. Send reprint request to the author

 • Dorbohlav J., Středa P., Vožeh A., Šesták J., Dolejš P.: Vodohospodársky spravodajca, ročník 55, č. 9-10, 2012, str. 11-19. pdf

 • Dolejš P.: Význam auditu technologických procesů pro optimalizaci provozu a přípravu rekonstrukcí úpraven pitné vody. Vodní hospodářství 4, 2012, s. 122 - 125. pdf

 • Drbohlav J., Dolejš P.: Zkušenosti s používáním drenážních systémů Leopold (ITT) při rekonstrukcích úpraven vod v České republice. SOVAK, č. 10, 2009, s. 5-9. pdf

 • Dolejš P.: Získávání podkladů a volba racionálních postupů rekostrukce a modernizace úpraven vody. SOVAK, č. 5, 2009, s.112-115. pdf

 • Dolejš P.: Provozní optimalizace a vývojové trendy vodárenské filtrace. Vodní hospodářství 2, 2009, s. 37 - 39. pdf

 • Dolejš P.: Konference IWA: Přirozené organické látky - od zdroje ke kohoutku. Vodní hospodářství 2, 2009, s. 55. pdf

 • Lelková, E., Rulík, M., Hekera, P., Dobiáš, P., Dolejš, P., Borovičková, M. & Poulíčková, A.: The influence of the coagulant PAX-18 on Planktothrix agardhii bloom in a shallow eutrophic fishpond. - Fottea 8(2): 147–154, 2008 pdf

 • Dolejš P.: Zavádění nových technologických procesů do úpraven pitné vody. Sborník XII. mezinárodní konference Voda Zlín 2008, s. 125-130. Moravská vodárenská a.s., Zlín 2008.  pdf

 • Dolejš P., Dobiáš P.: Využití počítačů částic v technologii úpravy vody. Vodní hospodářství 4, 2007, s. 111 - 113. pdf

 • Dolejš P., Michalová J., Blažek K.: Možnosti doplnění prvního separačního stupně na jednostupňových úpravnách vody. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda, s. 119-126. Hydrotechnológia Bratislava s.r.o, Bratislava 2007. pdf

 • Dolejš P., Vozobulová K.: Výsledky ročního provozu hygienického zabezpečení vodovodu z podzemního zdroje UV zářením bez doplňkové desinfekce chlórem. Sborník konference Vodárenská biologie 2007, s. 25-30. Praha 30.1.-31.1.2007. VŠCHT Praha a Ekomonitor, s.r.o., Chrudim, Praha 2006. pdf

 • Dolejš P.: Návrhové parametry a separační účinnost flotace – ověření v provozu první vodárenské flotace v ČR na ÚV Mostiště. Sborník X. mezinárodní konference Voda Zlín 2006, s. 131-136. Zlínská vodárenská a.s., Zlín 2006. pdf 

 • Dolejš P.: Flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) pro úpravu pitné vody a její první provozní realizace v ČR, Vodní hospodářství 4, 2006, s.99 - 102. pdf

 • Dolejš P.: Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee (USA), Vodní hospodářství 6, 2004, s.120 - 122. pdf

 • Dolejš P.: Porozumění procesům – primární problém předprojektové přípravy i provozu. Sborník VIII. mezinárodní konference Voda Zlín 2004, s.87-91. VaK Zlín, Zlín 2004 pdf

 • Dolejš P., Tříska J.: Ozonizace organických mikropolutantů při úpravě pitné vody. Vodní hospodářství 5, 2001, s.124 - 126. pdf

 • Dolejš P.: Úloha předprojektové přípravy pro technologicky kvalitní a ekonomicky racionální rekonstrukce úpraven. Sborník konference Rekonstrukce a doplnění technologie úpraven vod s opatřeními ve zdrojích, s.21-25. VAS, Brno 1999. pdf

 • Dolejš P., Kalousková N.: Effects of Declining and Constant Rate Direct Filtration on Treatment of Soft Humic Waters. In. Influence of Natural organic matter characteristics on drinking water treatment and quality, Workshop Proceedings. Université de Poitiers, 18 - 19 September 1996. pdf

 • Dolejš P., Kalousková N., Paillard H., Prados M. and Legube B.: Coagulation of Humic Water with Fenton Reagent. In: Chemical Water and Wastewater Treatment III, pp.117-129. R.Klute and H.H.Hahn (Eds.). Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1994. pdf

 • Dolejš P.: Considerations on the collision efficiency factor in coagulation of dissolved natural organic matter. In: Natural Organic Matter in Drinking Water - Origin, Characterization and Removal, pp.165-172. AWWA Research Foundation, Denver, CO, USA 1993. pdf

 • Dolejš P.: A simple test for determination of optimal doses in the treatment of humic waters. In: Chemical Water and Wastewater Treatment, H.H. Hahn and R. Klute (Eds) pp.377-390. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 1990. pdf

 • Dolejš P.: Treatment of low alkalinity humic waters with partially neutralized aluminium sulphate. Environ. Technol. Lett., 10, pp.41-48 (1989). pdf

 • Dolejš P.: Temporary Disaggregation of Particles in Coagulation of Humic Waters. The Science of the Total Environment, 62, pp.481-482 (1987). pdf

 • Dolejš P.: Centrifugation study of humic waters coagulation by Brownian motion. In: Chemistry for Protection of the Environment 1985, L. Pawlowski, G. Alaerts and W.J.Lacy (Eds), pp.297-310. Elsevier, Amsterdam 1986. pdf

 • Dolejš P.: Interaction of Temperature, Alkalinity and Alum Dose in Coagulation of Humic Water. In: Chemistry for Protection of the Environment, L.Pawlowski, A.Verdier, W.J.Lacy (Eds.), pp.169-178. Elsevier, Amsterdam 1984. pdf

 • Dolejš P.: Effects of Temperature, Coagulant Dosage and Rapid Mixing on Particle-Size Distribution. Environment Protection Engineering, 9, pp.55-66 (1983). pdf

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC