Článek v časopise Vodním hospodářství - Jak přenášet do praxe inovace procesů úpravy vody?

Zde si můžete stáhnout článek doc. Dolejše z časopisu Vodní Hospodářství 5/2018 s názvem "Jak přenášet do praxe inovace procesů úpravy vody?".

 


doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Petr Dolejš

petr.dolejszavinacwet-team.cz                (OK1HBT)

 

Majitel firmy W&ET Team. Je uveden v americkém Who is Who in Science and Engineering, je členem The New York Academy of Sciences, panelu Emerging Technologies, Výzkumné nadace Americké vodárenské asociace (AWWARF). Je členem a zastává funkce v mezinárodních odborných asociacích - AWWA, IWA, GWP a IHSS. Přednáší na FCh VUT Brno. Soudní znalec v oboru vodní hospodářství, kvalita vody.

Vzdělání:

1970 - 1975 inženýrské studium na VŠCHT v Praze, Katedra technolgie vody a prostředí
1975 - 1979 postgraduální kandidátské studium na VŠCHT v Praze, Katedra technolgie vody a prostředí


Ing. Klára Jelínková, Ph.D.

Klára Štrausová

klara.jelinkovazavinacwet-team.cz 

 

Vzdělání:

1997 - 2004 inženýrské studium na stavební fakultě ČVUT v Praze, katedra zdravotního a ekologického inženýrství
2004 - 2008 postgraduální studium na stavební fakultě ČVUT v Praze, katedra zdravotního a ekologického inženýrství
 

Ing. Nataša Kalousková, CSc.

Nataša Kalousková

Výzkumná pracovnice v oboru Technologie vody a prostředí. Zaměření na problematiku huminových látek.

 

Vzdělání:

1974-1979 inženýrské studium na VŠCHT v Praze, Katedra technologie vody a prostředí
1983-1988 postgraduální kandidátské studium na Ústavu experimentální botaniky ČSAV
 

Ing. Pavel Dobiáš, Ph.D.

Pavel Dobias 

pavel.dobiaszavinacwet-team.cz

 

Vzdělání:

1998 - 2003 inženýrské studium na chemické fakultě VUT v Brně, obor Chemie a technologie životního prostředí
 

Navrhování rekonstrukcí úpraven pitné vody - co musíme ve 21. století změnit?

Příspěvek ze sborníku XXI. konference Nové trendy v čistírenství a vodárenství konané 14. 11. 2017 v Soběslavi nazvaný „NAVRHOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY - CO MUSÍME VE 21. STOLETÍ ZMĚNIT?" je možné stáhnout na tomto odkazu.

 

V souvislosti s tématem této přednášky jsme rádi, že můžeme také upozornit na to, že SFŽP vydal pro žadatele o dotace novou příručku "Jak připravovat vodohospodářské projekty OPŽP". Je k dispozici na tomto odkazu:

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/nova-prirucka-poradi-jak-na-vodohospodarske-projekty-opzp


Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC