Navrhování rekonstrukcí úpraven pitné vody - co musíme ve 21. století změnit?

Příspěvek ze sborníku XXI. konference Nové trendy v čistírenství a vodárenství konané 14. 11. 2017 v Soběslavi nazvaný „NAVRHOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY - CO MUSÍME VE 21. STOLETÍ ZMĚNIT?" je možné stáhnout na tomto odkazu.

 

V souvislosti s tématem této přednášky jsme rádi, že můžeme také upozornit na to, že SFŽP vydal pro žadatele o dotace novou příručku "Jak připravovat vodohospodářské projekty OPŽP". Je k dispozici na tomto odkazu:

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/nova-prirucka-poradi-jak-na-vodohospodarske-projekty-opzp

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC