Jak získáváme odborné informace pro naši práci?

Naším cílem je vždy poskytovat služby na nejvyšší úrovni. Takové cíle má jistě mnoho firem. Abychom tohoto cíle dosáhli a zaručili jsme, že naše konzultační či výzkumné práce budou opravdu odpovídat současné úrovni stavu vědy a techniky ve světě, jsme (vedle členství v několika mezinárodních odborných asociacích) mj. již 25 let členy Americké vodárenské asociace (AWWA), která vydává pro své členy jeden z nejkvalitnějších vodárenských časopisů.

 

 

 

 

Jsme také již 20 let předplatiteli výzkumných výsledků Water Research Foundation – WRF (dříve American Water Works Association Research foundation – AWWARF). Za dobu padesáti let existence WRF bylo celkem publikováno 1500 výzkumných studií, jejichž celková hodnota dosáhla více než 500 mil. USD (na výzkum v těchto studiích obsažený tedy bylo vynaloženo asi 12,5 mld. Kč). V této největší výzkumné vodárenské nadaci na světě jsme dokonce jedinými členy ze střední a východní Evropy. Přístup k výsledkům výzkumu této organizace nám zaručuje vždy ty nejnovější a zároveň i velmi komplexní poznatky v celé šíři vodárenského oboru. A naši zákazníci je díky tomu využívají zprostředkovaně v zakázkách, které nám zadávají.

 

JIŽ OD SAMÉHO ZALOŽENÍ NAŠÍ FIRMY SI UVĚDOMUJEME, ŽE BEZ KVALITNÍCH ODBORNÝCH INFORMACÍ A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ SE ŽÁDNÁ PROGRESIVNÍ FIRMA NEOBEJDE. KDO S NÁMI SPOLUPRACUJE, UDRŽÍ SE NA ŠPICI V NAŠEM OBORU – V TECHNOLOGII ÚPRAVY PITNÉ VODY.


Kritická infrastruktura - pitná voda

Problematika kritické infrastruktury (např. zásobování energií, vodou) se v současné době stále více skloňuje na všech úrovních řízení měst a obcí. Zajímají se o ni také čím dál více občané naší země.

V letech 2010 až 2014 jsme se podíleli na vzniku metodik sloužících pro oblast pitné vody a vody pro hašení požárů. Název projektu byl "POSUZOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRVKŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY - PITNÁ VODA".

Hlavním úkolem grantu Ministerstva vnitra ČR bylo posílení povědomí a rozšíření odborných podkladů v této oblasti pro tvorbu krizových plánů. Cílem projektu bylo hodnocení rizika kritických infrastruktur s ohledem na jejich vzájemnou provázanost, která se projevuje synergickými účinky a domino efekty. Další částí strategického cíle byl návrh obecného postupu na snížení rizika výrazného omezení až vyřazení systému veřejných vodovodů v oblasti náhradního a nouzového zásobování vodou (NZV), ať už při živelních pohromách nebo rozsáhlých výpadcích a haváriích na zdrojích pitných vod a distribučních sítích pitných vod.

V roce 2015 došlo k úspěšné certifikaci vydaných metodik Ministerstvem vnitra ČR a tudíž k úspěšnému zakončení celého projektu. K tomu byly vydány tyto certifikáty. Jsme rádi, že jsme mohli našimi znalostmi a zkušenostmi přispět řešení tohoto významného projektu.

  předchozí stránka 2 / 2  
Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC