Ing. Pavel Dobiáš, Ph.D.

Pavel Dobias 

pavel.dobiaszavinacwet-team.cz

 

Vzdělání:

1998 - 2003 inženýrské studium na chemické fakultě VUT v Brně, obor Chemie a technologie životního prostředí
 

Publikace v domácích časopisech a sbornících

 1. Dolejš P., Dobiáš P., Kalousková N.: Poloprovozní experimenty s membránovou mikrofiltrací v reálných podmínkách provozu úpravny vody. Sborník VII. mezinárodní konference Voda Zlín 2003, s. 91-96. VaK Zlín, Zlín 2003

 2. Dobiáš P., Dolejš P., Drda M., Svoboda M.: Poloprovozní ověřování membránové mikrofiltrace pro úpravu huminových vod. Ve sborníku konference PITNÁ VODA 2004 č. 7, Pitná voda z údolních nádrží, ISBN 80 – 239 – 2936 – 4 , s. 95 – 100, Tábor 2004.

 3. Dolejš P., Dobiáš P., Drda M., Svoboda M.: Membránová mikrofiltrace a její separační potenciál při úpravě pitné vody. Ve sborníku Aqua Magica č. 8, Membránové separační procesy a využití v technologii úpravy vody, s. 46 – 50. Hydroprojekt CZ, Praha 2004

 4. Lelková E., Rulík M., Hekera P., Dobiáš P., Dolejš P.: Použití koagulantu PAX - 18 v podmínkách malého hypertrofního rybníka: Zkušenosti a první výsledky. Vodní hospodářství č.9, 2005, ročník 55, str. 180 - 182.

 5. Lelková E., Rulík M., Hekera P., Dobiáš P., Dolejš P.: Vliv koagulantu PAX-18 na vodní sloupec a sediment hypertrofního rybníka. Sborník přednášek z konference Sedimenty vodných tokov a nadrží, s. 300-305. VÚVH Bratislava, 11-12.5. 2005

 6. Dolejš P., Dobiáš P., Mazel L.: Provozní výsledky první vodárenské flotace v ČR realizované na ÚV Mostiště. In: Vodárenská biologie 2006, Praha 30.1. – 2.2. 2006, 2006, s. 183, ISBN 80-239-7113-1

 7. Dobiáš P., Dolejš P., Kalousková N., Břízová E., Peterová I.: Rozklad oxidu chloričitého v upravené vodě In: Pitná voda 2006. Tábor, 5.6 – 8.6., 2006. České Budějovice: W&ET Team, c2006, s. 101 - 106. ISBN 80-239-7113-1.

 8. Dobiáš P., Dolejš P.: První výsledky z rekonstruované filtrace na ÚV Hradiště In: Pitná voda 2006. Tábor, 5.6 – 8.6., 2006. České Budějovice: W&ET Team, c2006, s. 183 - 188. ISBN 80-239-7113-1.

 9. Dobiáš P., Dolejš P.: Vliv filtrace aktivním uhlím na tvorbu THM In: Pitná voda 2006. Tábor, 5.6 – 8.6., 2006. České Budějovice: W&ET Team, c2006, s. 189 - 194. ISBN 80-239-7113-1.

 10. Dolejš P., Dobiáš P., Burianová J.: Analýza počtů a velikostní distribuce částic v technologii úpravy vody – příklady ze sledování flotace a filtrace, Sborník konference Voda Zlín 2007, VaK Zlín, Zlín 2007

 11. Dolejš P., Dobiáš P., Kočí V., Ocelka T., Grabic R.: Koncentrace léčiv podél technologické linky úpravny o ozonizací a filtrací aktivním uhlím. Sborník konference „Pitná voda 2008“, s. 95-100. W&ET Team, Č.Budějovice 2008. (ISBN 978-80-254-2034-8).

 12. Dolejš P., Dobiáš P., Kočí V., Ocelka T., Grabic R.: Koncentrace pesticidů podél technologické linky úpravny o ozonizací a filtrací aktivním uhlím. Sborník konference „Pitná voda 2008“, s. 101-106. W&ET Team, Č.Budějovice 2008. (ISBN 978-80-254-2034-8).

 13. Dolejš P., Dobiáš P., Baudišová D.: Změny koncentrace asimilovatelného organického uhlíku (AOC) podél technologické linky úpravny o ozonizací a filtrací aktivním uhlím. Sborník konference „Pitná voda 2008“, s. 107-112. W&ET Team, Č.Budějovice 2008. (ISBN 978-80-254-2034-8).

 14. Dolejš P., Dobiáš P.: Poloprovozní experimenty s flotací (DAF) při vysokém povrchovém zatížení. Sborník XIII. mezinárodní konference Voda Zlín 2009, s. 119-124. Moravská vodárenská a.s., Zlín 2009. (ISBN 978-80-254- 3935-7).

 15. Dolejš P., Štrausová K., Dobiáš P.: Modelové ověření nového filtračního materiálu Filtralite ve dvouvrstvých filtrech. Sborník konference „Pitná voda 2010“, s. 83-88. W&ET Team, Č.Budějovice 2010. (ISBN 978-80-254-6854-8).

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC