Nezbytnost důkladné předprojektové přípravy

Firma W&ET Team se zaměřuje na aplikovaný výzkum vodárenských technologií. V nabídce předprojektové přípravy vychází z účinného využití všech domácích i zahraničních poznatků včetně našich dlouholetých zkušeností. Předprojektová příprava by měla zcela jednoznačně být součástí kvalitní přípravy investic ve fázi definování cílů a výběru procesů, jak je uvedeno na obrázku níže. Proto je jednou z  hlavních oblastí naší činnosti předprojektová příprava rekonstrukcí úpraven pitné vody či řešení problémů s překračováním normovaných hodnot některých ukazatelů kvality vody.

Naším cílem je vždy nalezení optimálního řešení, které bude vyžadovat minimum investičních i provozních nákladů a umožní jejich účinné a efektivní využití. Výstupem jsou fungující řešení a aplikace nových myšlenek a postupů, nikoli extenzivní, zastaralé a předimenzované koncepty.

Následující obrázek ukazuje nutnost včasného technologického průzkumu ještě před započetím projektových a stavebních prací. V průběhu projektování a následné realizace staveb se možnosti cokoli zlepšit či upravit rapidně snižují. Myslete proto včas na kvalitní předprojektový průzkum a přípravu veškerých rekonstrukčních prací a úprav na vašich technologických objektech.

 

 

Predprojektova priprava

Možnosti ovlivnění celkové ceny a kvality investice v různých přípravných a realizačních fázích.

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC