Radon a naše zdraví

Co je radon?

Radon je přirozeně se vyskytující radioaktivní plyn, který nemůžete vidět, není ani cítit ani nemá žádnou chuť. Vzniká rozpadem uranu z podloží. Koncentrace radonu (²²²Rn) se měří v Bequerelech (čti „bekerelech") na metr krychlový (Bq/m³). Nebezpečný pro nás však není jen radon jako takový, ale i produkty jeho přeměny. Radon i produkty jeho přeměny emitují při své radioaktivní přeměně částice alfa, které mohou způsobit porušení DNA a následně rakovinu.

Zdravotní účinky radonu

Radon může značnou měrou zvyšovat nebezpečí výskytu rakoviny plic u nekuřáků a ještě více u kuřáků. Radon je plyn, který je vdechován do plic a v nich se rozpadá na radioaktivní částice. U kuřáků, kteří se pohybují v místech s vysokou koncentrací radonu, je riziko vzniku rakoviny plic obzvláště vysoké.

Zdroje radonu

Pokud bydlíte ve starší budově, nebezpečím radonu v podloží a v obytných místnostech vašeho domu se zřejmě ještě nikdo nezabýval. Pronikání radonu do vnitřního prostředí dochází podlahou a zdmi, které jsou buď špatně proti radonu izolované, nebo spíše nejsou izolované vůbec. Pronikání se děje mj. díky tzv. komínovému efektu. Rozdíl teplot v objektu a pod ním způsobuje podtlak v objektu a radon je tak vlastně nasáván dovnitř.

Novostavby a starší budovy

Novostavby musí mít pro stavební povolení i kolaudaci měření radonu a případně i protiradonovou izolaci. Vše upravuje od roku 2002 legislativa zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb. Podrobnější údaje potom obsahuje vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně. Tato vyhláška upravuje i limitní koncentrace radonu pro starší budovy.

Můžete se možná ptát, proč byste potřebovali znát koncentraci radonu v domě, kde bydlíte již dávno, když nemusíte tuto hodnotu nikomu úředně vykazovat? Koncentrace radonu v obytných místnostech je však pro Vás velmi důležitá informace. Jde o Vaše zdraví a zdraví všech, kteří se v domě zdržují. Protože se jedná o kumulativní působení, je to důležité i z hlediska zdraví dětí.

Snížení koncentrace tohoto plynu v budovách je možné někdy i velmi jednoduchými zásahy. Stejně tak se může ukázat, že ve Vašem domě je vše v pořádku.

Přístroj pro měření koncentrace radonu pro domácnosti

Po mnoho let jsme měli v nabídce přístroj pro kontinuální měření koncentrace radonu v obytných místnostech RAMON 2.2., který se nám velmi osvědčil. Doposud máme v provozu 3 kusy tohoto přístroje a stále fungují zcela bezchybně.

Nyní již přestala výroba Ramonu 2.2 a nahradil ho velmi dobrý nový přístroj Corentium Home, který vyvinuli a vyrábějí
v Norsku. Má výhody např. v tom, že nepotřebuje síťové napájení. Tento přístroj jsme dlouhodobě ověřovali i měřením vedle přístroje Ramon 2.2 a nalezli jsme výbornou shodu měřených údajů.

Pro bližší informace a aktuální cenovou nabídku nás prosím kontaktujte. Máme s ním také vlastní několikaleté zkušenosti
a plně se nám osvědčil.

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

  • Metoda sběru: Pasivní difúzní komora
  • Metoda detekce: Spektrometrie Alfa
  • Zdroj energie: 3 alkalické baterie AAA (LR03), 2letá životnost baterie
  • Rozměry: 120 mm × 69 mm × 25,5 mm
  • Váha: 130 g (vč. baterie)
  • Prostředí pro měření: Teplota 0 °C až 40 °C. Relativní vlhkost: <95 %
  • Oblast měření: 0 Bq/m³ až 9999 Bq/m³
  • Nejistota měření (při 100 Bq/m³): 7 dní <20 %. 1 měsíc <10 %

 

Návod k použití přístroje Corentium Home pro měření koncetrace radonu.

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC